08 | 09 | 2020

Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva


Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), Državni zavod za intelektualno vlasništvo, kao stručni nositelj izrade propisa, svake godine u okviru svojeg djelokruga utvrđuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti. Predmetni Prijedlog plana podloga je za izradu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu koji na prijedlog Ureda za zakonodavstvo donosi Vlada Republike Hrvatske. Uz savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti ujedno se provodi i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascima prethodne procjene za zakone koji se predlažu za Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu. U konkretnom slučaju, savjetovanje se provodi za Obrazac prethodne procjene za Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva.

Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, dana 8. rujna 2020. godine Državni zavod za intelektualno vlasništvo, na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“, otvorio je savjetovanje:

•    Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

Savjetovanje će biti otvoreno do 28. rujna 2020. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.

 

Ispiši stranicu