12 | 03 | 2020

Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o patentu


Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) je dana 12. ožujka 2020. godine, otvorio novo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja"

•    Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o patentu

Savjetovanje će biti otvoreno do 14. travnja 2020. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.

 

Ispiši stranicu