16 | 10 | 2019

Sudjelovanje Zavoda na 59. godišnjem zasjedanju skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Izvor: www.flickr.com/wipo, ©WIPO 2019. Foto: Emmanuel Berrod

U Ženevi je od 30. rujna do 9. listopada 2019. održano 59. godišnje zasjedanje skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), na kojem je sudjelovala delegacija Republike Hrvatske u sastavu: gđa. Vesna Batistić Kos, veleposlanica pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi, gđa. Ljiljana Kuterovac, glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV), gđa Irena Tušek, viša stručna savjetnica za europske i međunarodne poslove u DZIV-u, te gđa Alida Matković, opunomoćeni ministar, i g. Ivan Pepić, treći tajnik, pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi.

Na zasjedanju, na kojem je sudjelovalo preko 1200 predstavnika iz 192 zemlje članice WIPO-a, raspravljen je rad organizacije u protekloj godini te je donesen niz odluka vezanih uz njezino daljnje djelovanje i aktivnosti. Kao i unazad nekoliko godina, rad skupština WIPO-a  bio je otežan  nedostatkom konsenzusa oko odluka u bitnim pitanjima s obzirom na velike razlike između stavova  zemalja u razvoju s jedne, te razvijenih država s druge strane, kao i opterećen prijeporom između SAD-a i država koje štite oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla kao sui generis prava intelektualnog vlasništva te promiču njihovu zaštitu kroz sustav međunarodne registracije uspostavljen Lisabonskim ugovorom.

Obzirom na dvogodišnji sustav planiranja programa i proračuna WIPO-a, na ovogodišnjem zasjedanju donesen je novi program i proračun za razdoblje 2020/2021, nakon prijepora vezanih uz prijedloge SAD-a u vezi strukture proračuna kojeg nisu podržale druge zemlje članice. Prijeporne točke iz prethodnih godina kao što su otvaranje vanjskih ureda WIPO-a i zakazivanje diplomatske konferencije radi pripreme međunarodnog ugovora o formalnostima u području registracije industrijskog dizajna nisu riješene ni ove godine već je odlučeno da se o njima ponovo raspravlja na idućem zasjedanju 2020. godine. Iako je zabilježen značajan napredak u vezi usuglašavanja odredbi novog međunarodnog ugovora o pravima radiodifuzijskih organizacija, kao i u određenoj mjeri u vezi međunarodnih pravnih instrumenata u području genetskih resursa, tradicionalnih znanja i tradicionalnih kulturnih izričaja, nije donesena odluka o zakazivanju diplomatskih konferencija radi zaključivanja ovih ugovora već je donesena odluka o nastavku rada na ovim pitanjima.  Uz to, razmotreni su rezultati rada organizacije u stalnim odborima i u određenim tehničkim područjima te su usvojene određene izmjene i dopune postupovnih odredbi u okviru međunarodnih sustava za registraciju patenata, žigova i industrijskog dizajna. Također, odlučeno je o uvođenju novog sustava za dokumentiranje sastanaka WIPO-a zasnovan na primjeni novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju. Detaljnije o zaključcima i rezultatima zasjedanja nalazi se na sljedećoj poveznici.

Delegacija Republike Hrvatske aktivno je sudjelovala u radu skupština WIPO-a i pratećim koordinacijskim sastancima zemalja članica - regionalne grupe Srednjoeuropskih i baltičkih zemalja (CEBS) te grupe Europske unije i njezinih članica, osobito obzirom na činjenicu da Republika Hrvatska koordinira radom skupine CEBS u 2019. godini.

S ciljem povećanja vidljivosti Republike Hrvatske i njezinog predsjedanja Vijećem Europske unije delegacija Republike Hrvatske održala je kraći neformalni sastanak s glavnim direktorom WIPO-a g. Francisom Gurryjem u kojem je informiran o prioritetima tijekom predsjedanja i predviđenim temama prigodne konferencije o intelektualnom vlasništvu koja će se planirano održati 19-20. veljače 2020. u Zagrebu.

Vezano uz članstvo Republike Hrvatske u tijelima WIPO-a, ističe se da je glavna ravnateljica Zavoda po drugi puta izabrana za predsjedavajuću Skupštine Ugovora o pravu patenata (Patent Law Treaty, PLT) za razdoblje 2019-2021.  

 

Ispiši stranicu