24 | 10 | 2019

Zavod i EUIPO sudjelovali u organizaciji 6. međunarodne znanstvene konferencije Petar Šarčević


Šesta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević „Prava intelektualnog vlasništva u EU-u: U smjeru digitalizacije“, održana 18. i 19. listopada 2019 u Zagrebu, ponudila je mnoštvo tema koje se raspravljane u trima sesijama: Regulatorni okvir za jedinstveno digitalno tržište, Žig i dizajn za nove tržišne uvjete te Provedba prava kao trajni izazov.

Govornici su bili iz različitih profesionalnih miljea, od suca Suda EU-a, Općeg suda EU-a i VTS-a, do predsjednika i članova Žalbenih vijeća pri EUIPO-u, odvjetnika i članova akademske zajednice.

Konferencija je otpočela govorom suca Suda EU-a Marka Ilešića, koji je mapirao najvažnije stadije razvoja prava intelektualnog vlasništva u praksi toga Suda.

Tri prezentacije odnosile su se na modernizaciju autorskog prava u EU-u, od kojih su dvije poseban naglasak stavile na novouvedeno pravo novinskih izdavača zauzimajući suprotstavljena stajališta u pogledu prednosti i nedostataka toga novog subjektivnog prava.

Odgovornost internetskih posrednika u okolnostima povrede prava intelektualnog vlasništva bila je u fokusu dviju prezentacija, jedna od kojih je bila ona nezavisnog odvjetnika Suda EU-a Macieja Szpunara o kondemnatornim nalozima na (ne)činjenje.

Četiri prezentacije bavile su se praksom u pogledu Žiga EU-a, uključujući prezentaciju sutkinje Općeg suda EU-a Vesne Tomljenović o srazu žigova i osobnih imena, te predsjednika Žalbenih vijeća pri EUIPO-u Théophilea Margellosa o recentnoj praksi toga Ureda.

Zanimanje publike također su potaknule dvije živopisne prezentacije: Svena Stürmanna, Predsjedatelja Drugog žalbenog vijeća pri EUIPO-u, o post-grafičkom prikazu netradicionalnih žigova, i Klemena Podobnika, profesora na Sveučilištu u Ljubljani, o parodiji u kontekstu žigova.

Sesija o provedbi prava razotkrila je nedostatke trenutačnog sustava sui generis zaštite baza podataka i prijedlog za primjene u prezentaciji Josefa Drexla, direktora Instituta Max Planck za inovacije i natjecanje, kao i praktične teškoće u jednom hrvatskom predmetu zbog povrede patenta softverom koji je iznijela Albina Dlačić, odvjetnica iz Zagreba.

Konferencija je istinski posebna po tome što je potaknula ogroman interes stručne javnosti u Hrvatskoj. Ukupni broj od 154 sudionika obuhvaća više od polovine sudionika iz privatnog sektora (odvjetnika, pravnika u gospodarstvu i sl.). Konferencija je također privukla i inozemne sudionike: njih 24 iz 10 različitih zemalja.

Može se zaključiti da je organizacijski trojac: Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Pravni fakultet u Rijeci i Hrvatska udruga za poredbeno pravo sastavio konferenciju po mjeri tržišta i pritom duguje posebnu zahvalnost i EUIPO-u koji je podupro ovaj događaj i svojim stručnim kompetencijama i financijski.

Ispiši stranicu