Organizacijska struktura

Organizacijska struktura prilagođena je učinkovitom ostvarivanju misije DZIV-a Zavoda, te obuhvaća tri sektora i tri samostalne službe s odgovarajućom preraspodjelom nadležnosti i poslova. Postojeća organizacijska struktura uređena je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 37/2017 i NN 79/2019).

Ukupnim radom Zavoda upravlja glavni ravnatelj. Radom pojedinih sektora upravljaju načelnici sektora, a radom samostalnih službi načelnici samostalnih službi.

Kontakti Zavoda

Shemu organizacijske strukture pogledajte ovdje.

Ispiši stranicu