Organizacijska struktura

Organizacijska struktura prilagođena je učinkovitom ostvarivanju misije DZIV-a  Zavoda, te obuhvaća  tri sektora i tri samostalne službe s odgovarajućom preraspodjelom nadležnosti i poslova. Postojeća organizacijska struktura uređena je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 37/2017.).

Ukupnim radom Zavoda upravlja ravnatelj. Radom pojedinih sektora upravljaju načelnici sektora, a radom samostalnih službi načelnici samostalnih službi.

Kontakti Zavoda

Shemu organizacijske strukture pogledajte ovdje.

Ispiši stranicu