Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za intelektualno vlasništvo za 2018. godinu, donesen je 12. veljače 2018. godine.

Provedba Plana prijma provodi se putem JAVNOG POZIVA za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni zavod za intelektualno vlasništvo.
 

Datum objave Sadržaj Dodatak
13.03.2018. Javni poziv Obavijest kandidatima/kinjama

 

Ispiši stranicu