Prijava patenta i objava

Detaljnije o tome kako treba sastaviti pojedine elemente prijave možete naći u Zakonu o patentu i Pravilniku o patentu.

Postupak započinje podnošenjem prijave patenta, nakon čega Zavod formalno ispituje da li su podneseni svi propisani elementi prijave, te utvrđuje datum podnošenja prijave na temelju kojeg podnositelj stječe pravo prvenstva, odnosno međunarodno pravo prvenstva.

Pravo prvenstva znači da ukoliko dva izumitelja podnesu prijavu za isti izum, patent će, uz uvjet da zadovoljava sve potrebne uvjete, biti priznat onom prijavitelju koji je prvi prijavio izum.

Prijava se upisuje u registar te se provjerava jesu li plaćene upravne pristojbe i naknade troškova. Nakon utvrđivanja datuma podnošenja prijave podnositelj može, u slučaju potrebe i uz naknadu odgovarajućih troškova, zatražiti svjedodžbu o pravu prvenstva.

Nakon utvrđivanja datuma podnošenja, Zavod poziva podnositelja da podnese i plati troškove zahtjeva za pretraživanje stanja tehnike. Ako to ne učini u propisanom roku prijava se odbacuje. Podnositelj može zatražiti i neobavezno pisano mišljenje o patentibilnosti.

Prijava patenta se objavljuje u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva (Glasnik) nakon isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave, odnosno, od datuma priznatoga prava prvenstva, zajedno s izvještajem o pretraživanju. Ako izvještaj o pretraživanju nije iz nekog razloga bilo moguće izraditi u tom roku, objavljuje se naknadno. Pisano mišljenje o patentibilnosti se ne objavljuje.

Na zahtjev podnositelja i uz plaćanje troškova tog zahtjeva, moguće je objaviti prijavu i ranije, ali ne prije isteka roka od 3 mjeseca od datuma njena podnošenja Zavodu. Objavljena prijava patenta postaje dostupna javnosti, čime ulazi u stanje tehnike, a svaka zainteresirana osoba ima pravo na razgledavanje spisa.

Od datuma objave izvještaja o pretraživanju počinje teći rok od 6 mjeseci, u kojem je podnositelj prijave obavezan, ukoliko želi nastaviti postupak za priznanje patenta, podnijeti zahtjev za potpuno ispitivanje.

Ako u propisanom roku ne bude podnesen zahtjev, i uplaćena odgovarajuća pristojba i naknada troškova postupka, Zavod će odbaciti prijavu patenta.

 

Ispiši stranicu