Praćenje postupka i održavanje patenata

Svaka prijava se ispituje u odnosu na točno određene uvjete koje, prema propisima, mora ispunjavati. Zavod će nakon podnošenja prijave utvrditi je li Vaša prijava sastavljena prema propisima, te će Vas po potrebi pozvati da otklonite formalne nedostatke. Također, tijekom postupka bit ćete pozivani da poduzimate daljnje propisane radnje kako bi se postupak nastavio.

Vrlo je važno da na svaki poziv odgovoriti prema uputi u pozivu u naznačenom roku, jer će se u protivnom Vaša prijava biti okončana.

Ako se tijekom postupka ispitivanja ustanovi da Vaša prijava ne udovoljava uvjetima za zaštitu prema Zakonu o patentu, Zavod će prijavu odbiti.

Prije donošenja konačne odluke, bit će Vam pružena mogućnost da u određenom roku osporite razloge odbijanja koje je ispitivač naveo. Ako niste poznavatelj patentnog prava, preporučljivo je u tom slučaju potražiti pomoć profesionalnih zastupnika.

Ispiši stranicu