Produženje rokova u postupku

Neke radnje u postupku po prijavi (npr. dostava podataka ili priloga, odgovor na obavijest o odbijanju i drugo) potrebno je izvršiti u točno propisanom roku, ili će postupak po prijavi biti okončan.

Za neke radnje u postupku, u slučaju da ih ne možete izvršiti u propisanom roku a imate za to opravdani razlog, imate mogućnost od Zavoda zatražiti produženje roka. Za to je potrebno prije isteka zadanog roka podnijeti zahtjev za produženje roka, te uplatiti propisanu pristojbu i naknadu troškova. Valja računati da takav zahtjev Zavod može prihvatiti ili odbiti.

Također u tijeku postupka ponekad je moguće iskoristiti institut povrata u prijašnje stanje ili nastavka postupka, ukoliko ste propustili učiniti određenu radnju pred Zavodom, a što je uzrokovalo gubitak prava iz prijave ili već priznatog patenta.

Ispiši stranicu