Izračun trajanja SPC-a

Sud Europske unije donio je 6. listopada 2015. godine presudu C-471/14 u slučaju Seattle Genetics Inc. kojom je odlučeno da se datumom prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet unutar Europske Unije smatra datum priopćenja odluke o odobrenju za stavljanje u promet njezinu adresatu.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) sukladno toj presudi promijenio je način izračuna trajanja SPC-a i to tako da je relevantnim smatrao datum obavještavanja stranke o odluci o odobrenju, koji je izračun primjenjivan na zahtjeve za izdavanje SPC-a po kojima Zavod nije donio rješenje u vrijeme početka primjene predmetne presude

Nastavno na naprijed citiranu presudu, Sud Europske unije 20. prosinca 2017. donio je presudu C-492/16 u predmetu Incyte kojom je omogućena retroaktivna primjena odluke iz predmeta C-471/14, a iz koje proizlazi da nositelji SPC-a izdanih prije 6. listopada 2015. mogu zatražiti ponovno izračunavanje trajanja SPC do njezina isteka.

Nositelji već izdanih SPC-a koji zahtijevaju novi izračun trajanja dužni su podnijeti Zavodu dokaz o datumu primitka odluke o odobrenju za stavljanje proizvoda u promet, i to:

ili

  • odgovarajući dokaz iz kojega se može nedvosmisleno utvrditi datum primitka odluke o odobrenju, ako je odobrenje dobiveno od strane nadležne nacionalne institucije.
Ispiši stranicu