Produženje rokova u postupku

Neke radnje u postupku po prijavi (npr. dostava podataka ili priloga, odgovor na obavijest o odbijanju i drugo) potrebno je izvršiti u točno propisanom roku, ili će se prijava odbaciti odnosno odbiti.

Za neke radnje u postupku, u slučaju da ih ne možete izvršiti u propisanom roku a imate za to opravdani razlog, imate mogućnost, kada je to Zakonom o žigu propisano, od Zavoda zatražiti produženje roka. Za to je potrebno prije isteka zadanog roka podnijeti zahtjev za produženje roka, te uplatiti propisanu pristojbu i naknadu troškova. Valja računati da takav zahtjev Zavod može prihvatiti ili odbiti.

Ukoliko je Zavod odbio/odbacio Vašu prijavu iz razloga što ste propustili izvršiti određenu radnju u roku, ponekad je moguće iskoristiti institut nastavka postupka.

Ispiši stranicu