Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Ispiši stranicu