Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11) javni naručitelj Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Ugovori o nabavi roba, radova i usluga za 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012.

 

Ispiši stranicu