Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) javni naručitelj Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012.

 

Ispiši stranicu