Plan nabave

Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 4. st. 1.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

  • 2017.
    Plan nabave za 2017. godinu
    1.Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
     Plan nabave za 2017. godinu za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu
Ispiši stranicu