Plan savjetodavnih aktivnosti

Temeljem Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u normativnim aktivnostima Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

II. tromjesečje 2018. godine

IV. tromjesečje 2018. godine

Zakon o žigu (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

II. tromjesečje 2018. godine

IV. tromjesečje 2018. godine

 
Ispiši stranicu