Plan savjetodavnih aktivnosti

Temeljem Plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u normativnim aktivnostima Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Zakon o izmjenama Zakona o patentu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje 2016. godine

Javno izlaganje

I. tromjesečje 2016. godine

Zakon o izmjenama Zakona o žigu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine
Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o industrijskom dizajnu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Zakon o patentu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću[1]

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje 2015. godine IV. tromjesečje 2017. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

III. tromjesečje 2017. godine

Javno izlaganje

III. tromjesečje 2017. godine

Zakon o zaštiti poslovnih tajni (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Internetsko savjetovanje III. tromjesečje 2017. godine IV. tromjesečje 2017. godine

Zakon o žigu (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III. tromjesečje 2017. godine

IV. tromjesečje 2017. godine[1] Savjetovanje je provedeno kroz postupak savjetovanja za Zakon o izmjenama Zakona o patentu, nakon kojeg se postupak razdvojio na dva zakonodavna postupka, postupak za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, koji je u potpunosti proveden u 2015. godini i postupak za Zakon o patentu.

Ispiši stranicu