Okončana savjetovanja

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

  Cilj Zakona je usklađivanje s Direktivom 2012/28/EU o određenim dopuštenim korištenjima djela siročadi. Njome će se uspostaviti pravni okvir koji će olakšati digitalizaciju i širenje djela i druge građe zaštićene autorskim pravom ili srodnim pravima za koju se ne može identificirati nositelj prava ili se nositelj prava, čak i ako je utvrđen, ne može pronaći  - djela siročadi (djela siročadi, engl. orphanworks). Nakon stupanja na snagu ovog Zakona u Hrvatskoj će javno dostupne knjižnice, obrazovne ustanove i muzeji kao i arhivi, ustanove za filmsku ili audio baštinu te javne organizacije za radiodifuziju moći provoditi sveobuhvatnu digitalizaciju svojih zbirki i arhiva s ciljem stvaranja hrvatskih digitalnih knjižnica koje će se uklopiti u sustav europskih digitalnih knjižnica.

  Savjetovanje

  Javna rasprava
   
 • Plan normativnih aktivnosti 2015.

  Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa („Narodne novine“, broj 90/11) Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu Zavod), kao  stručni nositelj izrade propisa, svake godine u okviru svojeg djelokruga utvrđuje Prijedlog plana normativnih aktivnosti. Navedeni Prijedlog plana podloga je za izradu Godišnjeg plana normativnih aktivnosti koji na prijedlog Ureda za zakonodavstvo donosi Vlada Republike Hrvatske.
  O Prijedlogu plana normativnih aktivnosti iz svog djelokruga Zavod provodi internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, na način da javnost i zainteresirana javnost na Prijedlog plana mogu dostaviti Zavodu svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja.
  Obrazac za podnošenje prijedloga, primjedbi i mišljenja dostupan je na internetskoj stranici Zavoda.
  Sve pristigle primjedbe, prijedlozi i mišljenja razmotrit će se te će se o istima sačiniti izvješće, koje će biti objavljeno na internetskim stranicama Zavoda zajedno sa zaprimljenim  primjedbama, prijedlozima i mišljenjima.

  Savjetovanje

   
Ispiši stranicu