20.5.2019.

Objavljene dvije nove direktive Europskog parlamenta i Vijeća

U Službenom listu Europske unije L 130 od 17. svibnja 2019. godine objavljene su dvije direktive iz područja autorskog i srodnih prava: Direktiva (EU) 2019/790 i Direktiva (EU) 2019/789. Obje direktive usmjerene su na modernizaciju propisa iz područja autorskog i srodnih prava u Europskoj uniji i prilagodbu istih potrebama suvremenog digitalnog doba.  

pročitaj više

Savjetovanje s javnošću   Javna nabava   Pravo na pristup informacijama      
    Središnji državni portal