Što su srodna prava?

Srodna prava su prava koja imaju svoj poseban predmet zaštite koji je uglavnom vezan uz autorska djela. S obzirom na sličan predmet zaštite i bliskost s autorskim pravima nazivaju se i autorskom pravu srodna prava ili samo srodna prava, odnosno autorskom pravu susjedna prava ili samo susjedna prava. U Hrvatskoj su prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima to:

  1. Prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama,
  2. Prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima,
  3. Prava filmskih producenata na njihovim videogramima,
  4. Prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima,
  5. Prava nakladnika na njihovim izdanjima,
  6. Prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama.
Ispiši stranicu