Prava proizvođača fonograma

Proizvođač fonograma je fizička ili pravna osoba koja poduzima inicijativu i koja je odgovorna za prvo fiksiranje zvukova izvedbe ili drugih zvukova ili onog što predstavlja zvukove. Predmet zaštite prava proizvođača fonograma jest fonogram kao fiksacija zvukova izvedbe ili drugih zvukova ili onoga što predstavlja zvukove.(Fiksiranje znači ugrađivanje zvukova ili onoga što predstavlja zvukove na podlogu s koje se mogu slušati, umnožavati ili priopćavati putem nekog uređaja).

Isključiva prava proizvođača fonograma odnose se na davanje odobrenja ili zabrane za:

  1. reproduciranje (umnožavanje) svojih fonograma,
  2. distribuiranje (stavljanja u promet) i iznajmljivanje svojih fonograma,
  3. stavljanje na raspolaganje javnosti svojih fonograma.

Prava na naknadu proizvođača fonograma odnose se na naknadu:

  • za radiofuzijsko emitiranje i svako drugo priopćavanje javnosti svojih fonograma,
  • za posuđivanje svojih fonograma posredovanjem javnih knjižnica,
  • za svako zvučno snimanje svojih fonograma za privatno korištenje.

Trajanje prava proizvođača fonograma je 70 godina od prvog fiksiranja fonograma. Ako je u tom razdoblju fonogram zakonito izdan, prava traju 70 godina od takva prvog izdanja. Ako fonogram u tom razdoblju nije zakonito izdan, ali je zakonito priopćen javnosti, prava traju 70 godina od takvog prvog priopćavanja javnosti.

Ispiši stranicu