Pravo umjetnika izvođača

Umjetnici izvođači su glumci, pjevači, glazbenici, plesači i druge osobe koje glumom, pjevanjem, recitiranjem, deklamiranjem, interpretiranjem, pokretima ili na drugi način izvode djela s područja književnosti i umjetnosti ili izražaje folklora. Umjetnikom izvođačem smatra se i redatelj kazališne predstave i dirigent umjetničkog ansambla.

Predmet zaštite prava umjetnika izvođača je izvedba i to živa izvedba ili fiksirana (snimljena) izvedba.

Moralna prava umjetnika izvođača odnose se na sljedeća prava umjetnika:

 1. biti priznat i označen kao izvođač pri korištenju njegove izvedbe,
 2. suprotstaviti se izobličenju, deformiranju ili izmjeni svoje izvedbe.

Imovinska prava umjetnika izvođača odnose se na isključiva prava (davanje odobrenja ili zabrane) umjetnika izvođača ima za:

 1. fiksiranje (snimanje) svoje nefiksirane (nesnimljene) izvedbe,
 2. reproduciranje (umnožavanje) svoje fiksirane izvedbe,
 3. distribuiranja (stavljanja u promet), kao i pravo iznajmljivanja svoje fiksirane izvedbe,
 4. priopćavanja javnosti svoje nefiksirane i fiksirane izvedbe koje osobito obuhvaća:
  • pravo radiodifuzijskog emitiranja i reemitiranja,
  • pravo javnog priopćavanja fiksiranih izvedbi i radiodifuzijskih emitiranja,
  • pravo javnog prenošenja,
  • pravo javnog prikazivanja,
  • pravo stavljanja na raspolaganje javnosti.

Umjetnik izvođač ima pravo na naknadu:

 • za priopćavanje javnosti svoje fiksirane izvedbe (sekundarno korištenje koje uključuje radiofuzijsko emitiranje i svako drugo priopćavanje javnosti),
 • za svako zvučno ili zvučno i vizualno snimanje svoje fiksirane izved¬be za privatno ili drugo vlastito korištenje,
 • ako se njegova fiksirana izvedba posuđuje posredovanjem javne knjižnice,
 • ako svoje (isključivo) pravo iznajmljivanja prepusti proizvođaču fonograma ili filmskom producentu, ili kojoj drugoj osobi, zadržava pravo na primjerenu naknadu za iznajmljivanje svoje fiksirane izvedbe.

Trajanje prava izvođača je 50 godina od izvedbe. Ako u tom razdoblju fiksirana izvedba bude zakonito izdana ili zakonito priopćena javnosti, prava traju 70 godina od zakonitog izdanja ili zakonitog priopćavanja javnosti izvedbe, ovisno o tome koje je bilo ranije.

Ispiši stranicu