Postupak međunarodne registracije

Postupak međunarodne registracije iz Republike Hrvatske pokreće se podnošenjem Zavodu prijave za međunarodnu registraciju. Način podnošenja prijave za međunarodnu registraciju žiga putem Zavoda propisan je Zakonom o žigu i Pravilnikom o žigu, a prijava se podnosi na Obrascu MŽ-1 ili obrascu Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (MM-1, MM-2, MM-3). Obrasci se ispunjavaju na propisanom jeziku prijave međunarodne registracije žiga (engleskom ili francuskom jeziku). Uz prijavu obavezno je priložiti dokaz o uplati propisane upravne pristojbe i naknade troškova.

Međunarodna prijava se mora temeljiti na domaćoj registraciji ili prijavi (ovisno o zemlji na koju se odnosi) što znači da priloženi znak i podnositelj moraju biti jednaki kao u domaćoj prijavi ili registraciji. Popis proizvoda i/ili usluga koji se prilaže uz međunarodnu prijavu mora biti obuhvaćen domaćom prijavom ili registracijom.

Zavod prijavu ispituje i urednu prijavu prosljeđuje Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (OMPI/WIPO) koji prijavu:

  • upisuje u Međunarodni registar

  • objavljuje u službenom glasilu

  • šalje službenu obavijest o izvršenoj registraciji nadležnim nacionalnim uredima naznačenih zemalja.

Nakon primljene službene obavijesti nacionalni uredi imaju rok od 12 ili neki uredi rok od 18 mjeseci od datuma obavijesti Međunarodnog ureda o zahtjevu za priznanje zaštite međunarodno registriranog žiga, u kojem mogu odbiti zaštitu. U tom slučaju daljnji postupak, na temelju kojega prijavitelj eventualno ipak može ishoditi zaštitu žiga uz određene izmjene u prijavi, odnosno ona može biti konačno odbijena, odvija se pred uredom koji je odbio zaštitu, prema odredbama zakonodavstva te zemlje. 

Ispiši stranicu