Tečajevi drugih institucija

WIPO

E-platforma za učenje Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) od 1998. godine nudi učenje na daljinu na sedam jezika na osnovnoj i naprednoj razini. Online seminari pokrivaju sve aspekte intelektualnog vlasništva (IP) kako za profesionalce, tako i za nove u području. Interakcija između studenata i mentora, renomiranih znanstvenika sa sveučilišta diljem svijeta, odvija se putem foruma i e-maila.
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/

EPO

Online tečajevi Europskog patentnog ureda (EPO) namijenjeni su svima zainteresiranima za učenje o pretraživanju, klasifikaciji, opoziciji i ostalim temama vezanim uz patente. Postoje dvije vrste tečajeva: tečajevi s mentorom i tečajevi s vlastitim tempom. Tečajevi s mentorom vremenski su ograničeni, a često nude webinare ili forume gdje se može razgovarati s mentorima i stručnjacima. Tečajevi s vlastitim tempom su dostupni 24/7, čime se polaznicima omogućava učenje željenim tempom i u željeno vrijeme.
https://www.epo.org/learning-events/e-learning.html

Na web stranicama Europskog patentnog ureda mogu se naći i opsežni materijali za učenje koji pokrivaju sve glavne vrste intelektualnog vlasništva.
https://www.epo.org/learning-events/materials.html

EUIPO

Portal akademije Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO akademija) je online mjesto za učenje i razmjenu znanja. Portal nudi širok spektar online tečajeva koji su strukturirani prema intenzitetu i razinama znanja: od praktičnih vodiča i paketa e-učenja do seminara i video konferencija.
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/index.php?categoryid=1124

KIPO-KIPA

IP Discovery je obrazovna platforma razvijena od strane Korejske udruge za promicanje izuma (KIPA) u suradnji s Korejskim uredom za intelektualno vlasništvo (KIPO) i Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO). Platforma pokriva mnoge aspekte intelektualnog vlasništva i nudi (potpuno besplatno) veliki izbor prilagođenih edukativnih materijala i programa za djecu i odrasle iz cijelog svijeta. Posebno za odrasle nude se intenzivni tečajevi s vlastitim tempom kao što su IP PANORAMA, koji su namijenjeni kako domaćim, tako i međunarodnim sudionicima (na engleskom su jeziku).
http://www.ipdiscovery.net/

IP Discovery platforma nudi posebne obrazovne sadržaje za odrasle.
http://www.ipdiscovery.net/_HTML/01_01.php

Također nudi i zabavne sadržaje za nadarenu stariju djecu za učenje o izumima, a uz pomoć iskusnih stručnjaka iz područja intelektualnog vlasništva.
http://www.ipdiscovery.net/_HTML/01_02.php

U ponudi su i obrazovni multimedijski materijali za upoznavanje djece sa osnovama intelektualnog vlasništva.
http://www.ipdiscovery.net/_HTML/01_03.php

Za sva pitanja, dostupna je sljedeća adresa e-pošte:
ipdiscovery@kipa.org

UKIPO

IP Equip je besplatni online tečaj intelektualnog vlasništva razvijen od strane stručnjaka iz Zavoda za intelektualno vlasništvo Velike Britanije (UKIPO), koji pokriva prava intelektualnog vlasništva kao što su žigovi, patenti, autorska prava i industrijski dizajn.
http://www.ipo.gov.uk/blogs/equip/

 

 

Ispiši stranicu