O Akademiji

Sve brži razvoj znanosti, tehnologije, elektroničkih medija i komunikacija, te sveobuhvatno restrukturiranje gospodarstva u svijetu nužno nameće potrebu za primjerenim poznavanjem sustava intelektualnog vlasništva, kako u svrhu stvaranja intelektualnog vlasništva,  tako i u svrhu njegovog korištenja. Intelektualno vlasništvo, kao temelj inovativnosti i konkurentnosti, predstavlja jednu od važnih pokretačkih snaga tehnološkog, gospodarskog, socijalnog i kulturnog razvoja društva.

S ciljem osiguravanja i razvoja obrazovanja iz  ovog područja Državni zavod za intelektualno vlasništvo, kao institucija koja okuplja stručnjake sa specifičnim znanjima u području intelektualnog vlasništva, uspostavila je Akademiju za intelektualno vlasništvo. Akademija trenutno djeluje u okviru Službe za suradnju i izobrazbu u području intelektualnog vlasništva, te komunikacije. Uloga Akademije je širenje znanja i iskustava u području intelektualnog vlasništva, te okupljanje stručnjaka i znanstvenika koji mogu doprinijeti obrazovanju u ovom području.

Osnovni ciljevi Akademije su:

  • trajno stručno usavršavanje službenika Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo;
  • provedba i razvoj javnih programa izobrazbe i usavršavanja iz područja intelektualnog vlasništva;
  • poticanje zaštite i iskorištavanja intelektualnog vlasništva u gospodarstvu;
  • suradnja s akademskom zajednicom pri uvođenju/razvijanju nastavnih programa o intelektualnom vlasništvu.
Ispiši stranicu