Usluge pretraživanja baza podataka industrijskog vlasništva

Pretraživanje baza podataka industrijskog vlasništva preporuča se svima koji žele provjeriti jesu li u odnosu na njihove rezultate intelektualnog stvaralaštva već objavljeni slični ili istovjetni patenti, žigovi i industrijski dizajn a sa svrhom lakše procjene mogućnosti stjecanja vlastite zaštite ili radi izbjegavanja povrede tuđeg prava industrijskog vlasništva ili da bi saznali za što je sve određeni podnositelj zatražio ili dobio zaštitu.

Zavod pruža stručne usluge pretraživanja baza podataka industrijskog vlasništva registriranog u Zavodu te dostupnih komercijalnih  i nekomercijalnih međunarodnih baza podataka industrijskog vlasništva. Stručne usluge pretraživanja patenata, žigova, međunarodnih žigova (s proširenjem na Hrvatsku), te industrijskog dizajna provode iskusni stručnjaci Zavoda, a u postupku pretraživanja koriste se profesionalni alati za pretraživanje kao i sve Zavodu raspoložive komercijalne i nekomercijalne baze podataka. Ovisno o vrsti industrijskog vlasništva raspoloživi su različiti tipovi pretraživanja. Usluge pretraživanja se naplaćuju prema važećim tarifama.
Ovim pretraživanjem obuhvaćeni su i podaci o ranije podnesenim zahtjevima za zaštitu koji još nisu zadovoljili uvjete za objavu u službenom glasilu, u opsegu koji je dozvoljen po zakonu za određenu vrstu industrijskog vlasništva.
Rezultati usluge pretraživanja nemaju pravnog utjecaja na upravni postupak za dodjelu prava ili registraciju, te predstavljaju samo informaciju za podnositelja zahtjeva.

Stručnjacima u području intelektualnog vlasništva, te korisnicima s iskustvom u pretraživanju i tumačenju informacija o registriranom industrijskom vlasništvu, putem naših informacijskih servisa na raspolaganju je besplatno on-line pretraživanje nekomercijalnih baza podataka industrijskog vlasništva  koje se može provoditi samostalno iz svojih ureda i domova ili u prostorijama INCENTIV-a.

Ovim pretraživanjem nisu obuhvaćeni podaci o ranije podnesenim zahtjevima za zaštitu koji još nisu zadovoljili uvjete za objavu u službenim glasilima.

 

Ispiši stranicu