Proračun

 • 2024.
  Proračun za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026..      
              FP 2024-2026 - OPĆI dio  
              FP 2024-2026 – POSEBNI dio  
              Obrazloženje OPĆEG dijela FP 2024-2026    
              Obrazloženje POSEBNOG dijela FP 2024-2026    
  Sudjelovanje zainteresirane javnosti u izradi proračuna 2025-2027      
             Poziv na sudjelovanje zainteresirane javnosti u
             izradi proračuna 2025-2027
     
             Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u
             izradi proračuna 2025-2027
     
 • 2023.
  Proračun za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.      
              FP 2023-2025 - OPĆI dio  
              FP 2023-2025 – POSEBNI dio  
              Obrazloženje OPĆEG dijela FP 2023-2025    
              Obrazloženje POSEBNOG dijela FP 2023-2025    
              Rebalans FP  2023. -  NN 129/2023  
  Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana  I-VI/2023      
              Opći i posebni dio izvještaja  
              Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju
              financijskog plana
     
              Posebni izvještaji    
  Sudjelovanje zainteresirane javnosti u izradi proračuna 2024-2026      
             Poziv na sudjelovanje zainteresirane javnosti u
             izradi proračuna 2024-2026
     
             Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti u
             izradi proračuna 2024-2026
     
  Godišnji financijski izvještaji i bilješke uz izvještaje za 2023. godinu  
         
  Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023.      
             Opći i posebni dio izvještaja  
             Obrazloženje općeg dijela izvještaja o
             izvršenju  financijskog plana 2023
     
             Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o
             izvršenju financijskog plana 2023
     
             Posebni izvještaji    
 • 2022.
  Proračun za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.
  Godišnji financijski izvještaji i bilješke uz izvještaje za 2022. godinu
 • 2021.
  Proračun za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.
  Godišnji financijski izvještaji i bilješke uz izvještaje za 2021. godinu
 • 2020.
  Proračun za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.
  Godišnji financijski izvještaji i bilješke uz izvještaje za 2020. godinu
 • 2019.
  Proračun za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.
  Godišnji financijski izvještaji i bilješke uz izvještaje za 2019. godinu
 • 2018.
  Proračun za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
  Godišnji financijski izvještaji i bilješke uz izvještaje za 2018. godinu
 • 2017.
  Proračun za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019.
  Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu
 • 2016.
  Proračun za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018.  
  Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
 • 2015.
  Proračun za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017.
  Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu
 • 2014.
  Proračun za 2014. s projekcijama za 2015. i 2016.
  Izvršenje proračuna za 2014.
 • 2013.
  Proračun za 2013. s projekcijama za 2014. i 2015.
  Izvršenje proračuna za 2013.
 • 2012.
  Proračun za 2012. s projekcijama za 2013. i 2014.
  Izvršenje proračuna za 2012.

 

 

Ispiši stranicu