Stručne usluge pretraživanja žigova

U Zavodu se provode stručne usluge pretraživanja baza žigova pri čemu se pretražuju baze koje sadrže prijavljene i registrirane žigove koji vrijede na teritoriju Republike Hrvatske, a prijavljeni su i registrirani nacionalnom prijavom žiga u Hrvatskoj ili međunarodnim putem prema tzv. Madridskom sporazumu ili Madridskom protokolu ili su prijavljeni i registrirani kao žigovi Europske unije (žigovi koji vrijede na cjelokupnom teritoriju Europske unije).
Ovisno o tome da li tek prijavljujete žig ili ste ga već registrirali, Zavod osigurava različite stručne usluge pretraživanja žigova. Pretraživanje žigova provode stručnjaci Zavoda koji na temelju svog znanja i iskustva odabiru sve relevantne žigove (i njihove pripadajuće podatke) i čiji rezultati pretraživanja imaju neprocjenjivu vrijednost za daljnje strateško planiranje poslovanja.

Od datuma prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, učinci svih prijava žigova Europske unije i registriranih žigova Europske unije automatski su prošireni na područje Republike Hrvatske.

Sve usluge Zavoda obuhvaćaju i pretraživanje žigova Europske unije (European Union Trade Mark) EUTM.

Zašto pretraživati?

  • kako bi umanjili rizik od mogućih sporova zbog povrede tuđih prava te zahtjeva za naknadu štete
  • kao prilog za procjenu sigurnosti budućih ulaganja u marketing
  • kako bi provjerili vjerodostojnost oglašavanja, brošura i letaka za nove proizvode ili usluge
  • upoznavanje konkurenata i konkurentskih proizvoda
  • upoznavanje portfelja poduzeća prije poslovnih transakcija
  • nesmetano uvođenje žiga na teritoriju Republike Hrvatske
  • kao inspiraciju za stvaranje vlastitih žigova za nove proizvode i usluge

 

 

Ispiši stranicu