Nacionalno zakonodavstvo

Republika Hrvatska ima dugu tradiciju uređene pravno/zakonske zaštite intelektualnog vlasništva čiji počeci sežu u drugu polovicu 19. stoljeća. Visoka kvaliteta ovog zakonodavstva i njegova usklađenost sa najvišim međunarodnim standardima kontinuirano je održavana.

Kao dio globalnog gospodarstva Republika Hrvatska je od svoga nastanka odabrala put učinkovite i sveobuhvatne pravne zaštite intelektualnih tvorevina u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima najrazvijenijih zemalja.

U kratkom roku RH je izvršila usklađivanje svog pravnog okvira u području intelektualnog vlasništva s europskom pravnom stečevinom te i nadalje nastavlja unaprjeđenje provedbe i postizanje europskih provedbenih standarda u cilju postizanja standarda najrazvijenijih država članica EU u primjeni intelektualnog vlasništva kao razvojnog resursa.

Glavni nositelj svih zadaća u praćenju , analiziranju i prijedlozima za implementaciju novih propisa i pravnih instituta u RH je Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Ispiši stranicu