Autorsko pravo i srodna prava

Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela.

Autori djela iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti imaju isključivo pravo korištenja svojeg djela, a drugima mogu odobriti ili zabraniti korištenje djela, osim u izričito propisanim slučajevima.

Autor može zabraniti odnosno pod ugovorenim uvjetima odobriti umnožavanje, distribuiranje, svaki oblik priopćavanja javnosti te preradu odnosno prijevod ili prilagodbu svojeg djela. 

Autori često imovinska (ekonomska) prava nad svojim djelima ugovorom ustupaju pojedincima ili pravnim osobama koje ih mogu najbolje komercijalno iskorištavati, u zamjenu za plaćanje naknade koja ovisi o korištenju djela. Međutim, moralna prava autora uvijek su vezana uz osobu autora i ne mogu se prenositi, osim u slučaju smrti autora.

Autorskim pravom ne štiti se ideja nego autorsko djelo koje predstavlja izražaj te ideje, bez obzira na vrstu ili kvalitetu takvog izražaja. Autorsko pravo nastaje samim stvaranjem djela i, za razliku od većine drugih prava intelektualnog vlasništva, ne podliježe administrativnim ili registracijskim postupcima, niti postupku obavezne pohrane primjerka djela.

Osim autora koji imaju prava u pogledu svojih autorskih djela, određena prava imaju i osobe ili organizacije koje sudjeluju u posredovanju autorskih djela javnosti. Takva srodna prava su bliska (odnosno srodna ili susjedna) autorskom pravu, pretpostavljaju postojanje autorskog djela i imaju svoj poseban predmet zaštite.

Nacionalni propis kojim je propisana zaštita autorskog i srodnih prava u Republici Hrvatskoj je Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, a ovo područje uređeno je i pravnim okvirom Europske unije te međunarodnim ugovorima.

U Hrvatskoj su prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima osim autorskog prava propisana i srodna prava koja pružaju zaštitu:

1.    Umjetnicima izvođačima na njihovim izvedbama,
2.    Proizvođačima fonograma na njihovim fonogramima,
3.    Audiovizualnim producentima na njihovim videogramima,
4.    Organizacijama za emitiranje na njihovim programskim signalima,
5.    Nakladnicima informativnih publikacija na njihovim informativnim publikacijama,
6.    Proizvođačima neoriginalnih baza podataka na njihovim neoriginalnim bazama podataka,
7.    Nakladnicima na njihovim pisanim izdanjima.
 

Ispiši stranicu