Ravnopravnost spolova

  • KOORDINATOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 125/11), ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo mr.sc. Ljiljana Kuterovac, dipl.ing. donijela je Odluku o imenovanju Nina Cvitana koordinatorom za ravnopravnost spolova u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo od dana 14. studenog 2013. godine, KLASA: 080-09/13-010/005; URBROJ: 559-02/1-11-001.

Kontakt podaci koordinatora za ravnopravnost spolova:

Tel:        01/6106-955
Fax:       01/6112-017
E-mail: nino.cvitan@dziv.hr

  • PLAN DJELOVANJA ZA PROMICANJE I USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Na temelju članka 11. stavka 1. i 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 125/11) te uz pribavljeno prethodno odobrenje Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske od dana 31. listopada 2012. godine, KLASA: 004-02/12-14/10; URBROJ: 50442/03-12-04, ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donijela je Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova od dana 12. prosinca 2012. godine, KLASA: 004-01/12-010/004,    URBROJ:    559-02/1-12-002).
 
PODACI O DRŽAVNIM DUŽNOSNICIMA/CAMA I RUKOVODEĆIM DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA/CAMA

Na temelju članka 81. Ustava RH, Hrvatski sabor je na sjednici 15. srpnja 2011. godine donio Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Sastavni dio Nacionalne politike je i Strateški okvir za provedbu politike ravnopravnosti spolova i Akcijski plan djelovanja koji sadrži ključne aktivnosti i mjere prema prioritetnim tematskim područjima djelovanja, a utvrđeni su glavni nositelji i su-nositelji, kao i predviđeni rokovi provedbe. Slijedom navedenog, u okviru provedbe mjere 4.1.7., Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje sljedeće spolno razlučene podatke o dužnosnicima i dužnosnicama i rukovodećim državnim službenicima i službenicama:

Broj državnih dužnosnica Broj državnih dužnosnika Broj rukovodećih državnih službenica Broj rukovodećih državnih službenika
1 0 20 8
  • KORISNI LINKOVI:

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH: https://ravnopravnost.gov.hr/
 

Ispiši stranicu