Najčešća pitanja

1. Kako saznati postoji li nešto slično vlastitom dizajnu?
Sličnost nekog dizajna može se provjeriti pretraživanjem informacijskih izvora.
Najčešće se koriste besplatne baze.
Osim samostalnog pretraživanja dostupne su i profesionalne usluge pretraživanja baza podataka registriranog dizajna, koje se mogu zatražiti u INCENTIV-u.
2. Koji su uvjeti za registraciju industrijskog dizajna?

Prijava se ispituje u odnosu na određene uvjete za registraciju industrijskoga dizajna, te se registracija može odbiti u cijelosti ili djelomično ako:

  • dizajn ne udovoljava samoj definiciji dizajna
  • je dizajn protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima
  • dizajn sadrži elemente državnih simbola, oznaka, obilježja ili grbova.
3. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava iz registracije industrijskog dizajna?
Osnovi uvjeti ostvarivanja zaštite su novost i individualni karakter industrijskog dizajna te da njegova obilježja nisu isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom. Napominje se da Zavod ne ispituje novost i individualni karakter u postupku registracije industrijskog dizajna i treće strane mogu pokrenuti postupak proglašenja registriranjem dizajna ništavim osporavanjem novosti/individualnog karaktera registriranog dizajna:
Uvjet novosti - postupak registracije potrebno je pokrenuti prije stavljanja proizvoda u promet, odnosno prije nego što dizajn koji je predmet zaštite na bilo koji način bude učinjen dostupnim javnosti ili najkasnije u roku od 12 mjeseci od kada je dizajn učinjen dostupnim javnosti od strane samog dizajnera, njegova pravnog slijednika ili treće osobe kao rezultat podataka ili aktivnosti poduzetih od strane dizajnera ili njegova slijednika.
Uvjet individualnog karaktera - ukupni dojam koji ostavlja dizajn na upućenog korisnika razlikuje se od ukupnog dojma koji na takva korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva.
4. Kako ispravno popuniti obrazac D-1 za prijavu industrijskog dizajna?

Kako bi izbjegli formalne nedostatke pri podnošenju prijave industrijskog dizajna preporučujemo da pogledate „Upute za podnošenje prijave“ industrijskog dizajna, i „Primjer popunjenog obrasca D1. Jedna prijava može sadržavati i više dizajna ako spadaju u isti razred.

Formalni uvjeti za podnošenje prijave industrijskog dizajna detaljno su obuhvaćeni Zakonom i Pravilnikom o industrijskom dizajnu.

5. Kako ispravno popuniti obrazac D-2 za prijavu industrijskog dizajna?

Svaki se prikaz dizajna podnosi na zasebnom listu obrasca D-2. U gornjoj rubrici obrasca D-2 potrebno je navesti ukupni broj dizajna u prijavi, redni broj dizajna i redni broj pogleda na dizajn (1.1.,1.2. do 1.6 za prvi dizajn; 2.1., 2.2. do 2.6 za drugi dizajn itd.) kao i podatke o podnositelju prijave. U prostor namijenjen za prikaz dizajna na D-2 obrascu lijepe se ili elektroničkim putem otiskuju fotografije / grafički prikazi dizajna pri čemu dizajn na prikazu ne smije biti dimenzija manjih od 4 cm x 4 cm.

Napomena: Za načine prikazivanja dizajna pogledati upute navedene u poglavlju „Prikazi dizajna“ u „Praktičnom vodiču za zaštitu industrijskog dizajna“.

6. Može li biti navedeno više podnositelja i/ili dizajnera u prijavi industrijskog dizajna?

Da, u prijavi industrijskog dizajna može biti navedeno više podnositelja i/ili dizajnera. Ako je u prijavi industrijskog dizajna navedeno više podnositelja, potrebno je pismeno odrediti zajedničkog predstavnika s kojim će Zavod komunicirati.

7. Kako ispravno odrediti naznaku proizvoda?

Određivanje klasifikacijske oznake dizajna prema Lokarnskoj klasifikaciji nije obavezno za prijavitelje, a određivanje naznake jest. Iako je najbolji način naznaku odrediti preuzimanjem iz Lokarnske klasifikacije, naznaku je moguće odrediti i prema upotrebnim karakteristikama proizvoda.

Pri određivanju naznake proizvoda ne smije se ići previše u detalje jer niti sama Lokarnska klasifikacija nije tako detaljna.

Primjer:
Predmet je stol na rasklapanje ovalnog oblika ružičaste boje. 

Naznaka proizvoda

Stol na rasklapanje

Stol ovalnog oblika

Stol ružičaste boje na rasklapanje

Prihvatljivo

Nije prihvatljivo

Nije prihvatljivo

8. Koliki su troškovi postupka zaštite industrijskog dizajna?

Prilikom podnošenja prijave industrijskog dizajna potrebno je uplatiti 200 kn / 26,54 EUR1 naknade troškova za jedan dizajn. Nakon što se utvrdi da je prijava formalno u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o industrijskom dizajnu, Zavod poziva podnositelja da uplati 400 kn / 53,09 EUR1 troškova održavanja industrijskog dizajna u važenju za prvih 5 godina.
Često se podnositelji odlučuju za zaštitu više dizajna jednom višestrukom prijavom u svrhu smanjenja troškova. Popis osnovnih troškova postupka za registraciju industrijskog dizajna možete pogledati ovdje.
1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450

9. Po kojoj osnovi se ostvaruje pravo na umanjenje naknada troškova?

Plaćanje troškova postupka propisano je:

U navedenom aktu utvrđene su kategorije osoba u postupku koje imaju pravo na umanjenje naknada troškova. U slučaju da ste obuhvaćeni određenom kategorijom u navedenom aktu, uz dokaz o dotičnom statusu, potrebno je dostaviti dokaz o statusu ili pripadnosti kategoriji na koju se primjenjuje umanjenje naknade troškova.

10. Kako se štiti suvenir?

U prijavi za registraciju industrijskog dizajna treba navesti naziv proizvoda prema njegovoj namjeni (privjesak, svijeća, posuda, olovka, ukrasni predmet…) obzirom da se suvenir ne smatra proizvodom prema Lokarnskoj klasifikaciji.
Postupak registracije započinje podnošenjem prijave industrijskog dizajna Zavodu koja obuhvaća popunjene obrasce D1 i D2 i dokaz o uplati troškova postupka. Što se točno štiti industrijskim dizajnom može se naći u Zakonu i Pravilniku o industrijskom dizajnu

11. Može li se zaštititi tradicionalni proizvod?

Industrijskim dizajnom moguće je zaštiti tradicionalni proizvod, ali samo zato jer Zavod po službenoj dužnosti ne provjerava je li proizvod prethodno bio na tržištu ili ne prije podnošenja prijave. Prethodno znači da, ako je proizvod bio na tržištu, treća strana nakon priznanja dizajna, može podnijeti zahtjev za poništaj uz dostavu objektivnih dokaza. Ipak, određeni tradicionalni proizvodi mogli bi se zaštiti na temelju Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga.

12. Može li se društvena igra zaštititi industrijskim dizajnom?

Da, može ali isključivo vanjski izgled društvene igre. Osim cjelokupnog vanjskog izgleda društvene igre može se štititi vanjski izgled samo nekih njenih pojedinih dijelova poput ploče za igru, ambalaže za društvenu igru, figura za igru, igraćih karata. Pravila igre nije moguće zaštititi industrijskim dizajnom.

13. Mora li dizajner podnijeti prijavu industrijskog dizajna kako bi njegovo djelo bilo zaštićeno?
Ne, djela industrijskoga dizajna mogu biti zaštićena i kao autorska djela od samog trenutka njihovog nastanka i bez posebnog postupka registracije, ukoliko udovoljavaju propisima iz područja autorskog prava. Registracija industrijskog dizajna prikladniji je oblik zaštite za proizvođače proizvoda na koje je primijenjen industrijski dizajn, kao zaštita od konkurentskih proizvoda koji obuhvaćaju ili oponašaju zaštićeni dizajn. Kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi oko nositelja prava intelektualnog vlasništva, poslovne odnose dizajnera kao autora i proizvođača kao korisnika dizajna preporučljivo je regulirati posebnim ugovorom, za čiju izradu je korisno angažirati stručnjaka za pravo intelektualnog vlasništva (zastupnici u području prava industrijskog vlasništva).
14. Može li se dizajn zaštititi putem Haškog sporazuma a da se prethodno ne zaštiti u Hrvatskoj?
Može, prethodna registracija u državi podnositelja nije uvjet za podnošenje međunarodne prijave industrijskoga dizajna.
Ispiši stranicu