Etički kodeks državnih službenika i povjerenica za etiku

Etičkim kodeksom državnih službenika ("Narodne novine", broj 40/11 i 13/12) (dalje u tekstu: "Etički kodeks") utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Temeljem članka 15. Etičkog kodeksa glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo imenovala povjerenika za etiku i zamjenika povjerenika za etiku (odluka) koja su dužni, sukladno članku 17. Etičkog kodeksa, promicati etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprimati pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provoditi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te voditi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Kontakt podaci povjerenika za etiku:

Jasmina Kljajić Vidović, dipl.iur.
E. pošta: jkljajic@dziv.hr
Tel. (01) 61 06 400


Kontakt podaci zamjenika povjerenika za etiku:

Andrijana Bebek, mag.iur.
El. pošta: abebek@dziv.hr
Tel. (01) 61 06 103

 

 

 

 

Ispiši stranicu