Planski dokumenti

Provedbeni program DZIV-a
 


Provedbeni program središnjeg tijela državne uprave je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) na temelju nacionalnih planova, programa Vlade Republike Hrvatske i financijskog plana središnjeg tijela državne uprave, te vrijedi za vrijeme trajanja mandata Vlade.
Provedbeni program može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

Plan rada DZIV-a
 
Ispiši stranicu