Prijamni ured

Zahtjevi za zaštitu industrijskog vlasništva pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo podnose se osobno u Prijamnom uredu Zavoda ili poštom na adresu :

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Prijamni ured
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb


Radno vrijeme Prijamnog ureda za korisnike: 8:30 - 15:30 sati
Tel.:  +385(0)1   61 06 418
Faks: +385(0)1  61 09 660

Ispiši stranicu