Grafika: Otisak prsta

Kontakt

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO  RH
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
HRVATSKA

OIB : 89755384389
PDV identifikacijski broj : HR89755384389


Kabinet glavnog ravnatelja
Tel: (01) 61 06 100
Faks: (01) 61 09 660
El.pošta: kabinetravnatelja@dziv.hr

Elektronička kontaktna točka DZIV-a za službeno dopisivanje tijela državne uprave: kabinet_pisarnica@dziv.hr

Informacijski centar za intelektualno vlasništvo - INCENTIV
Tel: (01) 61 09 825
El.pošta: info@dziv.hr
Online savjetovanje: http://www.dziv.hr/hr/savjetovanje
Radno vrijeme: od 8.00-16.00 sati, četvrtkom od 10.00 – 18.00 sati

Prijamni ured
Tel: (01) 61 06 418
Faks: (01) 61 09 660
Radno vrijeme: od 8:30 - 15:30 sati

Kako nas pronaći

 
Ispiši stranicu