Planiranje inovacijskih aktivnosti i strategija zaštite intelektualnog vlasništva

U suvremenom poslovnom okruženju zaštita i primjena intelektualnog vlasništva ima presudnu ulogu u uspješnom razvoju i komercijalizaciji inovacija te razvoju poslovanja općenito.
Pojam inovacije odnosi se na razvoj i primjenu novog ili bitno izmijenjenog proizvoda (dobra ili usluge), postupka, nove organizacijske metode, poslovne prakse ili nove marketinške metode, te njezino uvođenje u praktičnu upotrebu odnosno - komercijalizaciju. Stoga postoje različite vrste inovacija - proizvodne inovacije, inovacije u postupku proizvodnje, organizacijske inovacije i marketinške inovacije. Drugim riječima, osim tehnoloških inovacija postoje i tzv. netehnološke inovacije koje nisu rezultat istraživanja i razvoja, ali mogu biti ključne za profitabilni marketing proizvoda i/ili usluga nastalih ulaganjem u istraživanje i razvoj. Inovacijske aktivnosti uključuju sve znanstvene, tehnologijske, organizacijske, financijske i komercijalne korake koje stvarno ili potencijalno vode k implementaciji inovacija. Različiti oblici i aspekti intelektualnog vlasništva bitan su dio svakog pojedinog koraka inovacijskog procesa, od stvaranja novih ideja do ostvarenja i komercijalizacije proizvoda nastalih na temelju novih ideja i znanja. Pri tome je patentni sustav ključan za razvoj tehničkih odnosno tehnologijskih izuma, njihovo ostvarenje i zaštitu na tržištu; zaštita industrijskog dizajna odnosno vanjskog oblika proizvoda osobito je važna u marketinškom smislu; za prepoznatljivost i opstojnost proizvoda i/ili usluga na tržištu ključna je zaštita žigom; uloga autorskog prava i srodnih prava presudna je osobito za inovacije iz područja informacijskih tehnologija i kreativnih industrija, a tijekom inovacijskog procesa nezaobilazni su i neformalizirani oblici zaštite intelektualnog vlasništva kao što su poslovna tajna i tzv. know-how.

Intelektualnim vlasništvom do uspješnog poslovanja

Intellectual Property for Business

Support for small businesses

IP in Business

Guide to IP Commercialisation

 

Ispiši stranicu