Provedbeni program DZIV-a

Provedbeni program središnjeg tijela državne uprave je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) na temelju nacionalnih planova, programa Vlade Republike Hrvatske i financijskog plana središnjeg tijela državne uprave, te vrijedi za vrijeme trajanja mandata Vlade.

Provedbeni program može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

Provedbeni program DZIV-a (2021-2024)

Provedbeni program DZIV-a rev1 (prosinac 2021.)

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa DZIV-a u 2021.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa DZIV-a u 2022.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa DZIV-a u 2023.

Ispiši stranicu