Plan savjetodavnih aktivnosti

2024.

Temeljem Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u zakonodavnim ostalim aktivnostima vezanim za donošenje propisa i inih akata iz nadležnosti Zavoda kako slijedi:

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

II. tromjesečje 2024. godine

II. tromjesečje 2024. godine
Javno izlaganje II. tromjesečje 2024. godine
Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje III. tromjesečje 2024. godine III. tromjesečje 2024. godine
Javno izlaganje III. tromjesečje 2024. godine
 
2023.

Temeljem Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u zakonodavnim i ostalim aktivnostima vezanim za donošenje propisa i inih akata iz nadležnosti Zavoda kako slijedi:

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III. tromjesečje 2023. godine

IV. tromjesečje 2023. godine

Javno izlaganje

III. tromjesečje 2023. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o žigu Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Internetsko savjetovanje* IV. tromjesečje 2023. godine IV. tromjesečje 2023. godine

* Javno izlaganje se neće održati zbog vrlo malog obuhvata izmjena
2022.

Temeljem Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u zakonodavnim ostalim aktivnostima vezanim za donošenje propisa i inih akata iz nadležnosti Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava**

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje 2022. godine

I. tromjesečje 2022. godine
Javno izlaganje* I. tromjesečje 2022. godine


Pravilnik o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava**

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje I. tromjesečje 2022. godine I. tromjesečje 2022. godine
Javno izlaganje* I. tromjesečje 2022. godine

S obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, javna izlaganja u sklopu savjetovanja s javnošću biti će organizirana ovisno o trajanju i intenzitetu protuepidemijskih mjera određenih odlukama nadležnih tijela.
** Nazivi podzakonskih propisa podložni su promjenama tokom postupka uređivanja njihova normativnog dijela.
2021.

Temeljem Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u zakonodavnim ostalim aktivnostima vezanim za donošenje propisa i inih akata iz nadležnosti Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje 2021. godine

I. tromjesečje 2021. godine

Javno izlaganje* I. tromjesečje 2021. godine

Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III. tromjesečje 2021. godine

III/IV. tromjesečje 2021. godine
Javno izlaganje* III. tromjesečje 2021. godine

Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava**
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Internetsko savjetovanje IV. tromjesečje 2021. godine IV. tromjesečje 2021. godine
Javno izlaganje* IV. tromjesečje 2021. godine

Pravilnik o visini naknade za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava**
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Internetsko savjetovanje IV. tromjesečje 2021. godine IV. tromjesečje 2021. godine
Javno izlaganje* IV. tromjesečje 2021. godine

S obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, javna izlaganja u sklopu savjetovanja s javnošću biti će organizirana ovisno o trajanju i intenzitetu protuepidemijskih mjera određenih odlukama nadležnih tijela.

** S obzirom na to da Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o naknadama u području prava intelektualnog vlasništva još nisu donešeni, nazivi podzakonskih propisa podložni su promjenama u skladu s izmjenama njihovih naziva u navedenim zakonima.
2020.

Temeljem Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020.godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u zakonodavnim ostalim aktivnostima vezanim za donošenje propisa i inih akata iz nadležnosti Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

II. tromjesečje 2020. godine

II./III. tromjesečje 2020. godine

Javno izlaganje* II. tromjesečje 2020. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

II. tromjesečje 2020. godine

II/III. tromjesečje 2020. godine
Javno izlaganje* II. tromjesečje 2020. godine
Pravilnik o patentu Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Internetsko savjetovanje I. tromjesečje 2020. godine I/II. tromjesečje 2020. godine
Javno izlaganje** I. tromjesečje 2020. godine

Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Internetsko savjetovanje IV. tromjesečje 2020. godine IV. tromjesečje 2020. godine
Javno izlaganje* IV. tromjesečje 2020. godine

Pravilnik o visini naknade za rad vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Internetsko savjetovanje IV. tromjesečje 2020. godine IV. tromjesečje 2020. godine
Javno izlaganje* IV. tromjesečje 2020. godine

S obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, javna izlaganja u sklopu savjetovanja s javnošću biti će organizirana ovisno o trajanju i intenzitetu protuepidemijskih mjera određenih odlukama nadležnih tijela.

** Za Pravilnik o patentu provedeno je internetsko savjetovanje putem portala e-savjetovanja u razdoblju od 12. ožujka 2020. do 14. travnja 2020. S obzirom na Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, kojom je kao jedna od protuepidemijskih mjera određena zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu, javno izlaganje koje se trebalo održati u okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije održano.
2019.

Temeljem Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u zakonodavnim aktivnostima Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Zakon o patentu (PUP)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I/II. tromjesečje 2019. godine

IV. tromjesečje 2019. godine

Javno izlaganje I/II. tromjesečje 2019. godine

Pravilnik o žigu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje 2019. godine

I. tromjesečje 2019. godine
Pravilnik o patentu Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Internetsko savjetovanje IV. tromjesečje 2019. godine IV. tromjesečje 2019. godine
 
2018.

Temeljem Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u normativnim aktivnostima Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

II. tromjesečje 2018. godine

IV. tromjesečje 2018. godine

Zakon o žigu (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

II. tromjesečje 2018. godine

IV. tromjesečje 2018. godine
2017.

Temeljem Plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u normativnim aktivnostima Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Zakon o izmjenama Zakona o patentu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje 2016. godine

Javno izlaganje

I. tromjesečje 2016. godine

Zakon o izmjenama Zakona o žigu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine
Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec 2015. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o industrijskom dizajnu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I.-II. tromjesečje 2017. godine

II. tromjesečje 2017. godine

Zakon o patentu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću[1]

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje 2015. godine IV. tromjesečje 2017. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

III. tromjesečje 2017. godine

Javno izlaganje

III. tromjesečje 2017. godine

Zakon o zaštiti poslovnih tajni (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Internetsko savjetovanje III. tromjesečje 2017. godine IV. tromjesečje 2017. godine

Zakon o žigu (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III. tromjesečje 2017. godine

IV. tromjesečje 2017. godine

 

[1] Savjetovanje je provedeno kroz postupak savjetovanja za Zakon o izmjenama Zakona o patentu, nakon kojeg se postupak razdvojio na dva zakonodavna postupka, postupak za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, koji je u potpunosti proveden u 2015. godini i postupak za Zakon o patentu.

2016.

Temeljem nastavka provedbe Plana normativnih aktivnosti za 2015. godinu te Prijedloga plana normativnih aktivnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za 2016. godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u normativnim aktivnostima Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa/općeg akta/dokumenta

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja/usvajanja

Zakon o izmjenama Zakona o patentu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje  2015. godine

I. tromjesečje

2016. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

IV. tromjesečje  2015. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje  2015. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje  2015. godine

I. tromjesečje

2016. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje  2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje  2016. godine

Javno izlaganje

I. tromjesečje  2016. godine

Zakon o izmjenama Zakona o žigu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec  2015. godine

 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec  2015. godine

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec  2015. godine

I. tromjesečje

2016. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec  2015. godine

I. tromjesečje

2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje

2016.

I. tromjesečje

2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o žigu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje

2016.

I. tromjesečje

2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o industrijskom dizajnu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje

2016.

I. tromjesečje

2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje

2016.

I. tromjesečje

2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ooznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

I. tromjesečje

2016.

I. tromjesečje

2016. godine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

II. tromjesečje

2016.

II. tromjesečje

2016.

Zakon o patentu

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću[1]

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje  2015. godine

III. tromjesečje

2016. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

II. tromjesečje  2016. godine

Javno izlaganje

II. tromjesečje  2016. godine

Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III. tromjesečje  2016. godine

IV. tromjesečje

2016. godine

Javno izlaganje

III. tromjesečje  2016. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

IV. tromjesečje  2016. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje  2016. godine

 

[1] Savjetovanje je provedeno kroz postupak savjetovanja za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, nakon kojeg se postupak razdvojio na dva zakonodavna postupka, postupak za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, koji je proveden u 2015. godini i postupak za Zakon o patentu.

2015.

Temeljem Plana normativnih aktivnosti za 2015. godinu Državni zavod za intelektualno vlasništvo, sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa, Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, planira omogućiti javnosti i zainteresiranoj javnosti sudjelovanje u normativnim aktivnostima Zavoda kako slijedi :

Naziv propisa

Sudjelovanje javnosti

Metoda

Okvirno vrijeme savjetovanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o patentu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje  2015. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje 2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

IV. tromjesečje  2015. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje  2015. godine

Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

IV. tromjesečje  2015. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje  2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

IV. tromjesečje  2015. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje  2015. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

III./IV. tromjesečje  2015. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje  2015. godine

Javna rasprava

Internetsko savjetovanje

IV. tromjesečje  2015. godine

Javno izlaganje

IV. tromjesečje  2015. godine

Prijedlog plana normativnih aktivnosti Zavoda za 2016. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje   

9. mjesec 2015.

Ažurirani Prijedlog plana normativnih aktivnosti Zavoda za 2016. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću         

Internetsko savjetovanje   

11.-12. mjesec  2015. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec  2015. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec  2015. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec  2015. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Internetsko savjetovanje

11.-12. mjesec  2015. godine
Kontakt podaci Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Jasmina Kljajić Vidović
tel. 01/6106-400
e-mail: jkljajic@dziv.hr

Ispiši stranicu