Naknade i troškovi

Za stjecanje i održavanje u vrijednosti prava industrijskog vlasništva te za posebne troškove i troškova za pružanje informacijskih usluga u Hrvatskoj plaćaju se naknade troškova upravnoga postupka u skladu sa Zakonom o naknadama u području intelektualnog vlasništva.

Tijekom postupaka za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti u skladu s važećim zakonima u području industrijskog vlasništva, tijekom postupaka upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, bilo prilikom podnošenja nekog podneska Zavodu ili na temelju poziva Zavoda potrebno je platiti propisane naknade u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (izravno u državni proračun).

 

Ispiši stranicu
Brzi pretražnik pojmova:

Kalkulator valuta

Iznos: EUR
HRK
Po srednjem tečaju HNB na dan 04.08.2021.