Naknade i troškovi

Za postupke koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo i za pružanje stručnih usluga koje Zavod obavlja u okviru svoje stručne djelatnosti plaćaju se naknade, sukladno Zakonu o naknadama u području intelektualnog vlasništva.

Plaćanje naknada troškova za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti, u postupcima upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva, za polaganje stručnih ispita za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva i u postupcima izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava, plaćanje troškova informacijskih usluga, te njihovi iznosi uređeni su Uredbom o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Usporedni iznosi propisanih naknada prema Uredbi o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge (NN br. 119/21) iskazani u kunama i eurima

Ispiši stranicu