GLASNIK (HGIV)

HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Službeno glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

ISSN 1847-3024


Izdavač:
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb
Za izdavača: Ljiljana Kuterovac
Glavni i odgovorni urednik: Ljiljana Kuterovac
Urednički odbor: Ljiljana Kuterovac, Tanja Milović, Jasminka Adamović, Antoneta Cvetić, Saša Pigac
Tehnički urednik: Darija Caren Lončar
Uredništvo: Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH,
Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb
tel.: 6106-105, 6106-374 (kontakt); fax: 6112-017
el. pošta: info@dziv.hr

Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva službeno je glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka priznanja (registracije) prava industrijskog vlasništva, informacije o dodijeljenim pravima te o kasnijim promjenama u svezi s tim pravima, kao i ostale službene informacije.

Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva objavljuje se dvotjedno isključivo u elektroničkom obliku, i dostupan je besplatno na službenim internetskim stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.
 

Ispiši stranicu