Raspoložive usluge pretraživanja industrijskog dizajna i troškovnik usluga

 

Vrsta usluge

Troškovi (u kunama)

1.

Pretraživanje industrijskog dizajna prema jednom od zadanih kriterija ((pod)nositelj, razred, podrazred i/ili naziv proizvoda prema Lokarnskoj klasifikaciji industrijskog dizajna) – po jednom upitu

250,00

2.

Pretraživanje industrijskog dizajna prema izgledu dizajna – po jednom upitu

350,00

3.

Pretraživanje industrijskog dizajna prema posebno definiranom upitu


prema stvarnim troškovima
 

4.

Ispis bibliografskih podataka za određeni industrijski dizajn izvan usluge pretraživanja – po dokumentu

50,00

5.

Za presliku industrijskih dizajna/publikacija iz zbirke Zavoda, za jednu stranicu

5,00

6.

Pohrana i dostava na CD-ROM dokumenata dobivenih pretragom – na zahtjev Stranke

100,00

 

(troškovi su oslobođeni PDV-a)

 

 

Navedeni troškovi pod 1.-2. uvećavaju se za 50% ako se zahtijeva prekoredno pretraživanje u roku od 3 radna dana (točka 1) odnosno 5 radnih dana (točka 2). Troškovi se plaćaju u trenutku podnošenja zahtjeva.

 

 

Ispiši stranicu