Prije podnošenja prijave

Dizajnom se naziva ono što neki predmet čini privlačnim, dopadljivim ili poželjnim, te na taj način bitno pridonosi konkurentnosti i prodaji nekog proizvoda te povećanju njegove komercijalne vrijednosti. Zaštita industrijskog dizajna predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođač može zaštititi vlastita ulaganja u razvoj i proizvodnju proizvoda.

Zaštićeni (registrirani) industrijski dizajn kao pravo intelektualnog vlasništva stječe se u Hrvatskoj na temelju registracije koju obavlja Državni zavod za intelektualno vlasništvo temeljem rezultata provedenog postupka ispitivanja prijave industrijskog dizajna.

Industrijski dizajn može također biti i autorsko djelo, ako udovoljava uvjetima za zaštitu autorskih djela. U tom slučaju industrijski dizajn uživati će autorskopravnu zaštitu od trenutka stvaranja, neovisno o tome hoće li naknadno biti proveden i postupak za registraciju industrijskog dizajna. Autorskopravna zaštita često je pogodniji način zaštite interesa autora - dizajnera koji se neće baviti proizvodnjom i trgovinom dizajniranih proizvoda, dok je zaštita industrijskim dizajnom prikladniji oblik zaštite kada se planira proizvodnja dizajniranih predmeta. U Hrvatskoj se, za razliku od nekih zemalja, ta dva oblika zaštite međusobno ne isključuju, te za isti dizajn mogu postojati paralelno.

Poslovne odnose dizajnera i nositelja zaštićenog industrijskog dizajna (što ne mora nužno biti ista osoba) preporučljivo je regulirati pisanim ugovorom, kao i odnose između dizajnera kao autora i proizvođača kao korisnika dizajna, a za izradu takvog ugovora korisno je angažirati stručnjaka u području prava intelektualnog vlasništva (zastupnici u području prava industrijskog vlasništva).

Proširite razmišljanja i unaprijed razvijte strategiju zaštite i eksploatacije Vašeg proizvoda - ne podcjenjujte njegovu vrijednost i tržišne mogućnosti.

Analizirajte svoju kreaciju i mogućnosti njezine zaštite kao intelektualnog vlasništva te razmotrite je li zaštićeni industrijski dizajn jedini i najbolji oblik zaštite. Pojedini aspekti Vašeg proizvoda mogu se zaštititi i kroz druge oblike intelektualnog vlasništva.

Ispiši stranicu