Međunarodni ugovori

 

Međunarodni ugovori kojih je Republika Hrvatska stranka

 

UGOVOR

STUPANJE NA SNAGU - OBJAVA

     
1 Ugovor o suradnji na području patenata (PCT - Washington, 1970.)

1. srpnja 1998. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 3/98 i 10/98

2

Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT)

1. srpnja 1998. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 10/98, 3/01, 4/02, 15/02, 1/03, 18/03, 3/05, 3/06, 5/08, 12/08, 5/09, 4/10, 9/11, 6/12, 2/13, 6/14, 5/15, 3/16, 2/17, 5/18, 6/19, 2/20
Neslužbeni pročišćeni tekst

3

Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije o suradnji na području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju), sastavljen u Munchenu, 16. lipnja 2003.

1. travnja 2004. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 14/03 i 2/04
4 Europska patentna konvencija 2000 (EPC 2000) kako je usvojena Odlukom Upravnog vijeća od 28. lipnja 2001. godine

1. siječnja 2008. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 8/07 i 1/08

5

Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije 2000.
usvojen odlukom Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine koje je sastavni dio Europske patentne konvencije kako je izmijenjena i dopunjena ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 8/07)

1. siječnja 2008. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/09

6
Odluke Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama provedbenog Pravilnika Europske patentne konvencije
Odluka Upravnog vijeća od 6. ožujka 2008. godine o izmjenama i dopunama provedbenog Pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 2/08)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/09

Odluka Upravnog vijeća od 25. ožujka 2009. godine o izmjenama i dopunama provedbenog Pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 3/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 13/09

Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje provedbeni Pravilnik Europske patente konvencije (CA/D 18/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 4/10

Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 27. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje provedbeni Pravilnik Europske patente konvencije (CA/D 20/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 4/10

Odluka Upravnog vijeća od 25. ožujka 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/10)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 12/10)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 36. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 16/10)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 27. lipnja 2012. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 53. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 7/12)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 3/13

Odluka Upravnog vijeća od 16. listopada 2013. godine kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 36., 38. i 135. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 15/13)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2013. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 16/13)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 16. listopada 2013. godine kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 135. i 164. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 17/13)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2013. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 6. i članak 14. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 19/13)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 15. listopada 2014. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 2., 124., 125., 126., 127., 129., 133. i 134. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/14)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 5/15

Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 82. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 9/15)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/16

Odluka Upravnog vijeća od 14. listopada 2015. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 147. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 10/15)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/17

Odluka Upravnog vijeća od 30. lipnja 2016. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 6/16)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/17

Odluka Upravnog vijeća od 14. prosinca 2016. godine kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 51. i 162. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 17/16)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/17

Odluka Upravnog vijeća od 21. listopada 2008. kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 4/08)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20

Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2017. kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 13/17)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20

Odluka Upravnog vijeća od 28. lipnja 2018. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 154. stavak 1. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije i članak 4. Uredbe o disciplini za ovlaštene zastupnike (CA/D 6/18)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20

Odluka Upravnog vijeća od 28. ožujka 2019. kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije (CA/D 2/19)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20

Odluka Upravnog vijeća od 12. prosinca 2019. kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 14/19)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 2/20
7 Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju

"Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 3/10

8
Odluke Upravnog vijeća Europske patentne organizacije kojima se mijenja i dopunjuje Pravilnik o pristojbama i Provedbeni pravilnik
Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje članak 2. Pravilnika o pristojbama (CA/D 10/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 4/10

Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 28. listopada 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilnik o pristojbama i određuje smanjenje iznosa pristojbe za dopunsko europsko pretraživanje, kad je izvješće o međunarodnom pretraživanju sastavljeno od strane europskih ovlaštenih tijela za međunarodno pretraživanje (CA/D 19/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 4/10

Odluka Upravnog vijeća od 25. ožujka 2009. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/09)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 26. listopada 2010. godine kojom se mijenja i dopunjuje Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije i Pravilnik o pristojbama (CA/D 2/10)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12

Odluka Upravnog vijeća od 27. listopada 2011. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilnik o pristojbama i usklađuje iznos umanjenja pristojbi za dopunsko europsko pretraživanje kad je izvješće o međunarodnom pretraživanju ili dopunskom međunarodnom pretraživanju sastavljeno od strane europskog Ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje (CA/D 6/11)
-   "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/12
9

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o primjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata

1. svibnja 2008. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 8/07 i 4/08
10

Strasburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata, 1971.

25. studenoga 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 11/99 i 4/00

11

Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka, 1977.

25. veljače 2000. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 11/99 i 4/00
12

Ugovor o patentnom pravu (PLT)

28. travnja 2005. - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 10/04 i 3/05

 

Ispiši stranicu