EU propisi

 

EU propisi

 

NAZIV PROPISA

PODACI O OBJAVI

     
1 UREDBA (EZ) br. 469/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove SL L 152, 16.6.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 064 Str. 166 - 175
2 UREDBA (EU) 2019/933 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (Tekst značajan za EGP) PE/52/2019/REV/1 SL L 153, 11.6.2019, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3 UREDBA (EZ) br. 1610/96 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 1996. o uvođenju svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja SL L 198, 8.8.1996, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 03 Svezak 063 Str. 97 - 102
4 UREDBA (EZ) br. 816/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. svibnja 2006. o obveznom licenciranju patenata koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u zemlje s javnozdravstvenim problemima SL L 157, 9.6.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 063 Str. 66 - 72
5 DIREKTIVA 98/44/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma SL L 213, 30.7.1998, p. 13–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku Poglavlje 13 Svezak 062 Str. 85 – 93

 

Ispiši stranicu