Postupak zaštite u Hrvatskoj

Postupak zaštite topografije u Hrvatskoj provodi Zavod u skladu sa Zakonom o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda i Pravilnikom o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, na temelju podnesene prijave.

Prijava topografije sadrži podatke o topografiji te nacrte ili fotografije planova ili pojedinačnih slojeva poluvodičkih proizvoda. Podnositelj prijave topografije može pojedini od potrebnih podataka iz prijave označiti kao poslovnu tajnu, u kojem slučaju ti dijelovi neće biti dostupni javnosti, osim za potrebe eventualnog sudskog spora.

Prijava se ne može podnijeti nakon isteka od dvije godine od datuma početka prvog komercijalnog iskorištavanja topografije.

Prava nositelja zaštićene topografije prestaju vrijediti istekom roka od 10 godina od kraja kalendarske godine u kojoj se topografija počela prvi puta komercijalno iskorištavati bilo gdje u svijetu, odnosno od kraja kalendarske godine u kojoj je podnesena uredna prijava za registraciju, ovisno o tome koji je rok nastupio ranije.

Ispiši stranicu