Plan nabave

Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 4. st. 1.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

 • 2021.
  Plan jednostavne nabave za 2021. godinu
  Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2021. godinu
  Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2021. godinu (II.)
  Plan nabave za 2021. godinu za predmete nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
 • 2020.
  Plan jednostavne nabave za 2020. godinu
  Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2020. godinu
  Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2020. godinu (II.)
  Plan nabave za 2020. godinu za predmete nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
 • 2019.
  Plan jednostavne nabave za 2019. godinu
  Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2019. godinu
  Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2019. godinu (II.)
  Plan nabave za 2019. godinu za predmete nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
 • 2018.
  Plan jednostavne nabave za 2018. godinu
  Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2018. godinu
  Plan nabave za 2018. godinu za predmete nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
 • 2017.
  Plan nabave za 2017. godinu
  1.Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
   Plan nabave za 2017. godinu za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu
Ispiši stranicu