Mreža Europske unije za intelektualno vlasništvo i aktivnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Mreža Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Network- u daljnjem tekstu: Mreža, prethodno Europska mreža žigova i dizajna) povezuje nacionalne i regionalne urede za intelektualno vlasništvo, korisnička udruženja i ostale organizacije za intelektualno vlasništvo koji zajedno rade na postizanju pouzdanog sustava zaštite žigova i dizajna u Europi.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) osigurava infrastrukturu i resurse za rad Mreže te u suradnji s nacionalnim i regionalnim uredima za intelektualno vlasništvo definira projekte radi ostvarenja zajedničkih ciljeva poboljšanja učinkovitosti i konzistentnosti sustava zaštite žigova i dizajna u Europskoj uniji.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo aktivno sudjeluje u radu Mreže i dogovorima o zajedničkoj praksi u određenim segmentima zaštite žigova i dizajna, te o razvoju informatičkih usluga i alata koji su od značaja stručnjacima za intelektualno vlasništvo, kao i nositeljima prava, za učinkovito upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Sudjelovanje Zavoda u radu Mreže prvenstveno se ostvaruje kroz godišnje bilateralne sporazume između Zavoda i EUIPO-a temeljene na projektima. Takvim sporazumima određuju se i  provode projekti koji se odnose na usuglašavanje prakse Zavoda s drugim nacionalnim uredima EU-a kroz tzv. Programe konvergencije, kao i oni projekti, kroz programe Fonda za suradnju, koji unaprjeđuju informatičke usluge za korisnike sustava zaštite žigova i industrijskog dizajna u Hrvatskoj i Europi.
 
U svrhu informiranja o Programima konvergencije i programima Fonda za suradnju u kojima Zavod sudjeluje temeljem Ugovora o suradnji s EUIPO-om, na internetskim stranicama Zavoda obavještavamo o namjeni, tijeku i dostignućima ugovorenih projekata EUIPO-a i Zavoda.

Na internetskim stranicama Mreže Europske unije za intelektualno vlasništvo dostupne su sadržajno odgovarajuće informacije sa detaljnim pregledom ukupnog rada i dostignuća Mreže.

Ispiši stranicu