Imam brend - je li netko već zaštitio sličan znak ili ime?

Pretraživanje baza podataka žigova (kao prava intelektualnog vlasništva koje se kolokvijalno naziva i brend, trgovačka marka ili zaštitni znak, engl. trademark) preporuča se svima koji žele provjeriti je li u odnosu na njihove rezultate kreativnog stvaralaštva ili marketinških aktivnosti već pokrenut postupak za zaštitu sličnog ili istovjetnog žiga. Takvim pretraživanjem lakše će procijeniti mogućnosti stjecanja vlastite zaštite, izbjeći povrede tuđeg prava žiga ili pratiti aktivnosti ili zaštitu žiga konkurenta na tržištu ili drugog gospodarskog subjekta od interesa.

Pretražite u hrvatskom e-Registru Žigovi i Međunarodne registracije žigova
Pretražite u europskom informacijskom servisu TM View 
Pretražite u globalnom korisničkom servisu Madrid Online Service 
Zatražite stručnu uslugu Zavoda Pretraživanje žigova

 

Ispiši stranicu