Gdje štititi intelektualno vlasništvo?

Načelo teritorijalnosti jedno je od temeljnih načela sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva. Prema načelu teritorijalnosti, prava intelektualnog vlasništva ograničena su na teritorij države ili teritorij više država obuhvaćenih jurisdikcijom istog sustava zaštite. Ukoliko je pravo intelektualnog vlasništva priznato samo na nacionalnoj razini, njegova zaštita vrijedi samo u državi u kojoj je pravo priznato.
O poslovnom planu tvrtke i tržištima na kojima namjerava razvijati svoje poslovanje ovisit će i odabir teritorijalnog opsega zaštite. Prilikom odabira teritorijalnog opsega zaštite treba se voditi pitanjem “gdje je konkurencija?” i “gdje je tržište?”. 

Nacionalna zaštita žiga (zaštita u Hrvatskoj)

Ukoliko želite zaštititi svoj žig izvan teritorija Hrvatske, na raspolaganju vam je nekoliko mogućnosti.
Pored zaštite žiga pred pojedinačnim nacionalnim uredima država članica Europske unije, moguća je i zaštita žigom Europske unije kojim je obuhvaćen ukupni teritorij Europske unije.
Međunarodna zaštita žiga može se ostvariti također pojedinačno pred nacionalnim uredima trećih zemalja ili za većinu zemalja putem
Madridskog sustava za međunarodnu registraciju žigova.

Nacionalna zaštita industrijskog dizajna (zaštita u Hrvatskoj)

Mogućnosti zaštite industrijskog dizajna izvan teritorija Hrvatske 
Pored zaštite industrijskog dizajna pred pojedinačnim nacionalnim uredima država članica Europske unije, moguća je i zaštita registriranim dizajnom Zajednice.
Na području Europske unije također se pruža i određena, vremenski i sadržajno ograničena, zaštita neregistriranih dizajna Zajednice. Slična zaštita u pravilu nije raspoloživa na drugim teritorijima izvan Europske unije.
Međunarodna zaštita industrijskog dizajna može se ostvariti također pojedinačno pred nacionalnim uredima trećih zemalja ili za značajan broj zemalja putem
Haškog sustava za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna.

Nacionalna zaštita patenta i uporabnog modela (zaštita u Hrvatskoj)

Kako ostvariti zaštitu patenta u drugim državama

Zaštita u Europskom patentnom uredu (EPO)

Međunarodna prijava patenta

 

 

Ispiši stranicu