Briga o vlastitom intelektualnom vlasništvu (održavanje prava u vrijednosti)

Da bi prava industrijskog vlasništva bila valjana, potrebno ih je održavati u vrijednosti plaćanjem odgovarajuće naknade. Naime, budući da prava intelektualnog vlasništva omogućavaju sprječavanje djelovanja konkurenata na tržištu i u tom smislu predstavljaju iznimku od slobodnog tržišnog natjecanja, njihovo postojanje opravdano je samo ako i toliko dugo dok postoji gospodarski interes nositelja prava za njihovim održavanjem u vrijednosti.

Za patente je propisano godišnje održavanje u vrijednosti, do maksimalnih 20 godina trajanja zaštite od datuma podnošenja prijave za zaštitu patenta.

Za žigove je propisano održavanje u vrijednosti svakih 10 godina, računajući od datuma prijave. Vrijeme zaštite može se produžavati neograničeno na razdoblja od po 10 godina.

Za industrijski dizajn je propisano održavanje u vrijednosti svakih 5 godina od datuma podnošenja prijave za zaštitu, do maksimalnih 25 godina trajanja zaštite.

 

 

Ispiši stranicu