Izbjegavanje povreda tuđih prava 

Moguće je povrijediti tuđa prava intelektualnog vlasništva čak i ako ste proizvod sami razvili ne znajući da već postoji sličan ili istovjetan proizvod na određenom tržištu, no povredu tuđih prava osobito predstavlja namjerno kopiranje ili imitiranje uz neznatne preinake tuđih proizvoda zaštićenih intelektualnim vlasništvom pa je kod korištenja tuđih tehničkih rješenja ili industrijskog dizajna potrebno posvetiti osobitu pažnju na to na kojim tržištima postoji zaštita. Korištenje ili imitiranje tuđih trgovačkih oznaka (žigova) svakako treba izbjegavati jer one mogu uživati zaštitu čak ako nisu formalno registrirani (npr. dobro poznati žigovi). 
Osim same proizvodnje, i ugradnja u vlastite proizvode te trgovina takvim proizvodima predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva stoga je potrebno obratiti pažnju na izvor nabave odnosno pouzdanost dobavljača proizvoda ili komponenti, osobito ako se radi o proizvodima svjetski poznatih i renomiranih proizvođača ili „brendovima“ koji su najčešće mete krivotvorenja. 

Pretraživanje radi procjene slobode nastupa na tržištu

Pretraživanje radi procjene povrede prava

Neovlašteno korištenje

Što učiniti u slučaju neovlaštenog korištenja intelektualnog vlasništva?

Zaštita intelektualnog vlasništva u trećim zemljama

 

Ispiši stranicu